Perangkap Setan ~ Muhammad Bagas Rizky Pratama

Spread the love
Butuh waktu 2 menit untuk membaca tulisan ini

Sungguh banyak dan beragam cara-cara setan
Yang digunakan untuk menjauhkan manusia dari kebaikan

Pertama, mereka membujuk manusia untuk melakukan dosa besar
Namun, tatkala manusia telah sadar
Mereka menjadikan dosa itu seolah tampak samar
Sehingga sang pelaku merasa melakukan sesuatu yang benar

Apabila mereka gagal,
dosa-dosa kecil pun jadi sasaran
Sehingga banyak dari kita yang meremehkan
Pun jika cara itu terjegal
Mereka membungkusnya seolah dosa itu seperti kebaikan

Apabila anak Adam telah berhati hati,
Mereka menggodanya dalam beramal
Dan beragam pula cara yang dilakukan
Agar menjauhkan manusia dari amalan dan kewajiban

Salah satunya adalah menunda nunda kebaikan
Saat terdengar seruan,
Biasanya ada sebagian dari kita yang tersibukkan dengan berbagai kegiatan
Sehingga tak sempatlah mereka beramal

Namun, tatkala terdapat waktu luang
Banyak dari kita yang terjebak dalam kelalaian
Atau terjebak dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi kehidupan
Sehingga mereka tak lagi mendapati waktu untuk beramal

Atau mereka menggoda manusia dalam kekhusyukannya
Sehingga lalailah kita walau sedang beramal,
Walau jasad kita terlihat khusyuk dan bersungguh-sungguh
Hati kita tidak dapat merasakan kenikmatan , walaupun ia berada di dalam tubuh

Entah masalah apa yang dipikirkan
Yang pasti sangat sulit bagi kita untuk mendapatkan kekhusyukan
Sehingga apabila khusyuk adalah syarat sah dan diterimanya suatu amalan
Pasti akan banyak amalan kita yang tersia-siakan

Selanjutnya kita di uji dalam ke ikhlasan
Sehingga banyak dari kita yang terjerumus pada riya’ dalam beramal
Atau merasa sombong dan ujub pada amalan yang dilakukan
Hal ini dikarenakan, manusia itu suka terhadap pujian

Sehingga tidak terdapat pada amalan kita suatu ke ikhlasan
Padahal amalan seseorang hanya diterima apabila ia ikhlas melakukannya
Hanya mengharap ridho Allah Ta’ala semata
Dan keikhlasan adalah salah satu syarat diterimanya suatu amalan

Atau mereka menggoda kita agar terjerumus dalam kebidahan
Agar amalan yang dilakukan
Tidak sesuai dengan yang Nabi ajarkan
Karena suatu amalan tidak akan diterima apabila tidak sesuai atau bahkan menyelisihi apa yang Rasulullah ajarkan

Maka sangatlah mengkhawatirkan lagi kasihan
Orang orang yang merasa aman
Sehingga mereka bersenang senang dan banyak tertawa
Tetapi Rabb mereka tidaklah menerima amalan mereka sedikitpun
Terlebih lagi apabila mereka sering bermaksiat dan enggan beramal

Dan masih banyak lagi usaha usaha setan yang lainnya untuk menjauhkan kita dari kebajikan
Sungguh celaka!
Terlebih lagi apabila kita termasuk golongan yang di sebutkan
Sekarang, apakah kita merasa aman?

Semoga bermanfaat, dan kita senantiasa mendapatkan petunjuk serta kemudahan untuk beramal, dan Allah menerima amalan-amalan saleh yang kita lakukan, serta Allah melindungi kita dari berbagai macam godaan setan.

Bionarasi
Muhammad Bagas Rizky Pratama, biasa dipanggil Bagas. Siswa kelas X jurusan keagamaan, MAN 2 Probolinggo. Lahir di Probolinggo pada 16 Maret 2006, dan sekarang berusia 15 tahun. Bertempat tinggal di Desa Sukokerto, Kec. Pajarakan, Kab. Probolinggo.